Optický interneT

V LOKALITE

KRÁĽOV BROD , NOVÝ STAVEBNÝ OBVOD

Prečo práve my ?

Kvalita a stabilita

Ponúkame kvalitnú a stabilnú optickú linku

Cenovo dostupné

Cenovo dostupné pre domácnosti v lokalite Králov brod

Podpora

Ponúkme jedinečnú užívatelskú podporu pre našich zákazníkov

Chceme zabezpečiť v lokalite Králov Brod, Nový stavebý obvod domácnostiam cenovo dostupný, stabilný optický internet s jedinečnou užívatelskou podporou.

Cenník služieb

40 Mb internet speed

Fiber START

14 /mesiac
 • Rýchlosť sťahovania‎‎ do 40 Mb/s
 • Rýchlosť odosielania do 4 Mb/s
 • Cena zariadenia služby 99 € / jednorázovo
60Mb internet speed

Fiber START +

16 /mesiac
 • Rýchlosť sťahovania‎‎ do 60 Mb/s
 • Rýchlosť odosielania do 5 Mb/s
 • Cena zariadenia služby 99 € / jednorázovo
80Mb internet speed

Fiber OPTIMA

19.90 /mesiac
 • Rýchlosť sťahovania‎‎ do 80 Mb/s
 • Rýchlosť odosielania do 8 Mb/s
 • Cena zariadenia služby 99 € / jednorázovo
100Mb internet speed

Fiber PLUS

24.99 /mesiac
 • Rýchlosť sťahovania‎‎ do 100 Mb/s
 • Rýchlosť odosielania do 10 Mb/s
 • Cena zariadenia služby 99 € / jednorázovo
* Cenník platný pre nových zákazníkov od 1.10.2022 (Uvedené ceny sú vrátane DPH) v ponuke je uvedená maximalna dosiahnuteľná rýchlost stahovania a odosielania (rýchlosť nie je garantovaná)

DOStupnosť služieb

Fakturačné údaje :

HowIT s.r.o.
Mierová 1449/69 924 01 Galanta
IČO: 47499753
DIČ: 2023998251
IČ DPH: SK2023998251
Mobil: +421 (0)907 671 655
Email: nagy@howit.sk

Bankové spojenie:

SK2009000000005062624807
Optický internet v lokalite :

Viac informácií získate na telefonnom čísle :

+421 (0) 907 671 655

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov. Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.